SIBERIAN LAW HERALD
ISSN 2071-8136 (print)
ISSN 2071-8144 (online)

List of issues > Siberian Law Herald 2020.

«Regulation on the temporary arrangement of state power» of November 18, 1918 as part of the unwritten constitution of «white» Russia

Author(s)
Zaynutdinov Dinar Rafailovich
Abstract
The “Regulation on the temporary arrangement of state power” of November 18, 1918, as an important part of the unwritten constitution of the “white” Russia of 1919, is analyzed. In the process of research, attention is drawn to the nature of the unwritten constitution, a comparative analysis of the formation of unwritten constitutionalism in the UK and “white” Russia is carried out. The list of acts that played an important role in filling the unwritten constitution of the “white” statehood is established. The main part of the work is an analysis of the provisions of the “Constitution of November 18, 1918” and the prospect of developing a form of government on its basis in post-bolshevik Russia. The tendency of anti-Bolshevik liberal-democratic circles to form a presidential republic was also revealed. Conclusions are drawn that various normative higher legal force and declarative-constituent acts of a constitutional nature together created the legal framework of an unwritten constitution of “white” Russia. In turn, the adopted “Regulation on the temporary arrangement of state power” of November 18, 1918, filled the gap in the unwritten constitution of “white” Russia, regarding the image of the highest executive body, namely, securing this status for the Russian government, consisting of the Supreme Ruler of Russia and the Council ministers.
About the Authors
Zaynutdinov Dinar Rafailovich - Candidate of Juridical Sciences, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Theory of State and Law and Public Disciplines, Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov (IEML) (42, korp. 2, Moskovskaya st., Kazan, 420111, Russian Federation); Head of Legal Department, Institute of Social Sciences and Humanities (13/16, Profsoyuznaya st., Kazan, 420111, Republic of Tatarstan, Russian Federation), e-mail: isgzkazan@gmail.com
For citation
Zajnutdinov D.R. «Polozhenie o vremennom ustrojstve gosudarstvennoj vlasti» ot 18 noyabrya 1918 goda kak chast' nepisanoj konstitucii beloj Rossii [«Regulation on the temporary arrangement of state power» of November 18, 1918 as part of the unwritten constitution of «white» Russia ) Sibirskij yuridicheskij vestnik [Siberian Law Herald]. 2020, no 2 (89), pp. 3–9. (in Russian).
Keywords
unwritten constitution constitutionalism, “white” Russia, presidential republic
UDC
342.4
References

1. Alekseev A.A. Ministerskaya vlast v konstitucionnom gosudarstve. Xarkov, Tipografiya i lito-grafiya Moscow, Zilberberg i S-v`ya, 1910, 309 p. (in Russian)

2. Belyj arxiv. Vol. 2-3. Parizh, 1928, pp. 181-182. (in Russian)

3. Bogdanovskaya I.Yu. Delegirovannyie akty kak vtorichny j istochnik prava. Pravo. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki, 2013, no. 3, pp. 36-48. (in Russian)

4. Bogdanovskaya I.Yu. Klassifikaciya konstitucij stran “obshhego prava”. Pravo. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki, 2012, no. 1, pp. 80-90. (in Russian)

5. Bogoslavskij E.A., Kulakov V.V. Struktura gosudarstvennogo ustrojstva Yuga Rossii v 1918-1920 gg. Istoriya gosudarstva i prava, 2013, no. 16, pp. 48-52. (in Russian)

6. Bredixin A.L. Suverenitet kak politiko-pravovoj fenomen: monografiya. Moscow, INFRA-M Publ., 2014, 128 p. (in Russian)

7. Vil`danov R.X., Egorov S.A., Laficzkij V.I. et al. Burzhuaznaya konstituciya na sovremennom etape: Osnovny`e tendencii. Ed. by V.A. Tumanov, Akademiya nauk SSSR. Institut gosudarstva i prava. Moscow, Nauka Publ., 1983, 216 p. (in Russian)

8. Vinogradov P.G. Rossiya na rasputie: istoriko-publicisticheskie statii. Sost., predisl., komment. Antoshhenko A.V.; transl. Antoshhenko A.V., Golubeva A.V.; perevod s norv. O.N. Sannikovoj. Moscow, Territoriya budushhego Publ., 2008, pp. 417-419. (in Russian)

9. Dajsi A.V. Osnovy gosudarstvennogo prava Anglii. Transl. of 3ed publ. O.V. Poltoraczkoj ed. Vinogradova P.G., Sain Petersburg, L.F. Panteleev Publ., 1891, 370 p. (in Russian)

10. Zenzinov V.M. Gosudarstvennyj perevorot admirala Kolchaka v Omske 18 noyabrya 1918 goda. Sbornik dokumentov. Parizh, 1919, 107 p. (in Russian)

11. Iskevich I.S. Pravotvorcheskaya deyatel`nost` i konstitucionny`e proekty` Vremennogo pravi-tel`stva. Diss. sci. Moscow, 2005, 179 p. (in Russian)

12. Kiparisov V. Verxovny`j pravitel` admiral A.V. Kolchak. Omsk, Liter.-xud. otd. Osved. kancz. Shtaba 3-j Armii Publ., 1919, 37 p. (in Russian)

13. Konstitucionnoe pravo zarubezhny`x stran: uchebnik dlya vuzov. Eds. Baglai M.V., Entin L.M. 2nd ed. Moscow, Norma Publ., 2005, 1056 p. (in Russian)

14. Melgunov S.P. Tragediya admirala Kolchaka. In 2 books. Book 2, part 3. Moscow, Ajris-press, Laguna-Art Publ., 2005, 496 p. (in Russian)

15. Nikitin A.N. Gosudarstvennost “beloj” Rossii: stanovlenie, e`volyuciya, krushenie. Moscow, Pravo i zakon Publ., 2004, 448 p. (in Russian)

16. Stepanenko T.V. Rossijskij konstitucionalizm: teoreticheskie, pravovy`e i ideologicheskie os-novy. Dis. sci. Moscow, 2012, 203 p. (in Russian)

17. Czvetkov V.Zh. Beloe delo v Rossii. 1919 g. (formirovanie i e`volyuciya politicheskix struktur Belogo dvizheniya v Rossii). Moscow, 2009. 635 p. (in Russian)

18. Sheloxaev V.V. Konstitucionno-demokraticheskaya partiya v Rossii i e`migracii. Moscow, Politicheskaya enciklopediya Publ., 2015, 863 p. (in Russian)

19. Esmen Ademar. Obshhie osnovaniya konstitucionnogo prava. Ed. V.F. Deryuzhinskii (publ. 1898). Izd. 2-e. Moscow, Lenand Publ., 2017, 368 p. (in Russian)

20. Yuridicheskaya enciklopediya. Ed. by Topornin B.N. Moscow, Yurist Publ., 2001. 1272 p. (in Russian)


Full text (russian)